נתיבי ישראל

נתיבי ישראל הודיעה על זכייתה של חברת אולניק בביצוע עבודות להקמת הפרדה מפלסית בצומת מאכר (בזק)