את יכולותיה בתחום התשתיות העבירה אולניק גם לתחום הייזום והבנייה. 
בזכות יכולות הביצוע של חברת אולניק וחברות הבת שלה, החוסן הכלכלי והידע של אנשיה, יוזמת אולניק תוכניות למגורים ומסחר במגרשים שבבעלותה.

החברה מתכננת ובונה פרוייקטים למגורים ומסחר, תוך יישום הבנייה והפיתוח, באמצעות טכנולוגיות בנייה מתקדמות, והעמדת צוות מקצועי של אדריכלים, יועצים, מהנדסים ומנהלי פרוייקטים.

פרוייקטים בשיווק - למסחר: