"שדרת הצנחנים"

״אל תקראי בנייך אלא בונייך״
שביל מורשת הנצחה באתר מחנה 21 – צנחנים נחנך על ידי אולניק.
האתר נחנך לזכרו של אליעזר אולניק ז״ל מייסד חברת אולניק, אשר לו זכויות רבות בבניית הארץ.

אליעזר אולניק, שחלק ניכר מחייו הבוגרים היו כחייל במספר צבאות עת לחם במלחמות הקשות של המאה הקודמת, מלחמת האור בחושך ברחבי אירופה, ובהמשך בצבא העברי בארץ ישראל.
זכה אליעזר ז"ל להקים חברה לעבודות עפר שאותה ממשיכים בניו, דוד ודורון אולניק, שמובילים את החברה על פי ערכי הציונות, אהבת האדם והנתינה שלימד אותם אביהם.