אופנידן – הורודצקי ת"א

מזמין העבודה

נתיבי איילון

חברת ניהול פרוייקטים

עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ

היקף כספי

כ-7,000,000 ₪

הקמת שביל אופניים בסטנדרט "אופנידן" ברחוב הורודצקי ת"א (בין רחוב דרך השלום ועד משה דיין)
קישור לאתר הפרוייקט