אופנידן – בדרך בר אילן, גבעת שמואל

מזמין העבודה

נתיבי איילון

חברת ניהול פרוייקטים

עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ

היקף כספי

כ-2,500,000 ₪

הקמת שביל אופניים בסטנדרט "אופנידן" בדרך בר אילן ,גבעת שמואל (מקביל לכביש 471)