מהיר לעיר – רמלה

מזמין העבודה

נתיבי איילון

חברת ניהול פרוייקטים

ע. סלעי בע"מ

היקף כספי

כ-18,000,000 ₪

פרויקט מהיר לעיר ברחוב הרצל בין הרחובות דני מס לדוד המלך – רמלה