קידום זמינות לתשתית המסילה המזרחית – מחלף לוד

מזמין העבודה

רכבת ישראל

חברת ניהול פרוייקטים

איתם הנדסה אזרחית בע"מ

היקף כספי

כ-30,000,000 ₪

עבודות לקידום זמינות תשתית למסילת רכבת כפולה בתוואי תעופה לוד בפרויקט המסילה המזרחית