עבודות גישור ודיפון בקטע c של המסילה המזרחית

מזמין העבודה

רכבת ישראל

חברת ניהול פרוייקטים

אפשטיין בע"מ

היקף כספי

כ-52,000,000 ₪

לביצוע עבודות גישור ודיפון בקטע C של המסילה המזרחית – אזור מחלף קסם ואזור נחשונים