שדרוג כביש 444 – קטע חוצה טייבה

מזמין העבודה

נתיבי ישראל בע״מ

חברת ניהול פרוייקטים

דלתון הנדסה וניהול בע״מ

היקף כספי

100,000,000

במסגרת פרויקט זה יבוצע שדרוג של כביש מס' 444 "חוצה טייבה" בקטע שבין צומת – – צור נתן צומת טייבה דרום. בקטע זה יבוצעו עבודות תשתית וכבישים שיכללו בין היתר הרחבת הכביש לדו מסלולי, דו נתיבי בכל כיוון המופרד באמצעות מפרדה קשיחה, סלילת 2 דרכי שרות, אחת מכל צד, המופרדות במדרכה ונתיב חניה מהכביש הראשי.

במסגרת ביצוע הפרוייקט מבוצעות בין היתר העבודות הבאות:

 • סלילת דרכים
 • הרחבת הכביש לדו מסלולי דו נתיבי
 • סלילת דרכי שירות משני צידי הכביש
 • הסדרת צמתים בהתאם לתוכניות הסדרת דרכים ולאורך כביש 444 בתחום העיר טייבה.
 • קירות תמך וקירות אקוסטיים
 • חציית נחל אברך
 • הנחת קו ביוב גרביטציוני, העתקת קווי מים כולל חציות של כביש 444.
 • הנחת קווים חדשים וחיבורים למערכת המים של חב' מקורות.
 • ניקוז הכביש (מי נגר עלי) באמצעות מערכת תיעול תת"ק הכוללות שוחות וקולטנים לאיסוף.
 • בניית מובל ניקוז בקטע החצייה של נחל אברך.
 • עבודות גינון, תאורה, עפר, כלונסאות יצוקים באתר, תשתית לתאורה, חשמל, רמזורים, תאורה ועוד.