הקמת מבנה תחתון למסילה תפעולית באתר רכבת ישראל בכפר ויתקין

מזמין העבודה

רכבת ישראל בע״מ

חברת ניהול פרוייקטים

גיאוכום בע״מ

היקף כספי

8,000,000

ביצוע מבנה תחתון למסילה החדשה באורך של כ – 1.1 ק"מ בתחנת כפר ויתקין ממערב למסילות הקיימות הפעילות בקו תל אביב חיפה.

העבודה כוללת בין השאר:

  • ביצוע עבודות חפירה, הידוק ועיבוד שתית
  • עבודות עפר ומצעים
  • ביצוע תעלות ניקוז
  • קיר כלונסאות
  • קווי תקשורת
  • חציות איתות ותקשורת
  • דרך שירות
  • גדר היקפית ושער כניסה