הקמת הפרדה מפלסית מספר 13 – מושב הבונים

מזמין העבודה

רכבת ישראל בע״מ

חברת ניהול פרוייקטים

וקסמן גוברין בע״מ

היקף כספי

23,000,000

הפרדה מפלסית מס' 13 מבוצעת לצורך ביטול מפגש כביש גישה סמוך למושב הבונים ומסילת רכבת חיפה תל-אביב (מסילת החוף). ההפרדה כוללת גשר באורך כ 123 מ' וברוחב 13.4 מ' מעל רצועת רכבת. בהמשך הגשר מתוכננת סוללת כביש עם מדרונות משופעים.

הגשר המתוכנן כולל 4 מפתחים: שדות קיצוניים באורך 32.2 ו 22.2- מ' ושדות פנימיים באורך 32 ו 34.2- מ', סה"כ 122.7 מ' (מדוד בין קירות נציבי קצה).
הכביש העובר מעל מסילת החוף כולל 2 נתיבי נסיעה ברוחב 3 מ'.
מתחת לגשר עוברות 2 מסילות רכבת הקיימות, 2 מסילות מהירות מתוכננות, דרכי גישה ודרכי שירות מתוכננות, תעלות ניקוז ותשתיות רכבת קיימות ומתוכננות.
התוואי האופקי של הגשר הוא עקום אופקי המורכב מ 2- קטעים ברדיוסים (ציר הגשר) של כ- 206 מטר ו- 90 מטר וביניהם קטע ישר באורך כ 10- מ'.

במסגרת הפרויקט יבוצעו העבודות שלהלן:

  • הקמת גשר כביש באורך 121 מטרים וברוחב 11.2 מטרים מעל רצועת הרכבת, כולל מסילות קיימות ומתוכננות.
  • עבודות ביסוס ודיפון באמצעות כלונסאות אנכיים קדוחים ויצוקים באתר כולל ייצוב דפנות הקידוח, ע"י בנטוניט וצינורות מגן.
  • סלילת דרכים זמניות וקבועות ושדרוג דרכים קיימות.
  • העתקת מערכות בזק וחשמל קיימות.
  • הקמת מערכת תאורה וביצוע עבודות שיקום נוף, גינון והשקיה.
  • ביטול מפגש כביש-מסילה לאחר הפעלת הגשר לתנועה.