פינוי קרקע מזוהמת במסגרת פרויקט רק״ל נופית

העבודה כוללת חפירה, חקירה ופינוי הקרקעות ליעדי קצה מאושרים באמצעות משאיות החברה המאושרות להובלת חומרים מסוכנים.
העבודה כוללת התנהלות מול הרשויות ובליווי המשרד להגנת הסביבה.

מזמין העבודה: חברת כביש חוצה ישראל בע״מ

חברת ניהול הפרויקט: חברת ח.פ.ת הנדסה

היקף כספי: מעל 1 מיליון ש״ח