העתקת עצי זית קדושים

העתקת שני עצי הזית שנחשבים לעצים הקדושים והעתיקים ביותר בארץ.
במבצע מורכב ומתוכנן לפרטי פרטים, באמצעות אנשי מקצוע רבים וטכנולוגיות מתקדמות, בוצעה העתקה זאת במסגרת פרויקט להרחבת כביש 85 שנחשב לעורק הראשי באזור הגליל והצפון.
ההעתקה בוצעה בנוכחות מנכ"ל נת"י, ראש מועצת ראמה, מנכ"ל חברת אולניק, נציגי העידה הנוצרית, מנהלי הפרויקט, נציגי נת"י ועוד.