עבודות פינוי קרקע מזוהמת באסבסט – עבור איתנית מוצרי בניה בע"מ

באחד המקומות היפים בישראל, אזור הגליל המערבי, הפך מוכה אסבסט, שהוא חומר מסרטן ומסוכן. מקור המפגע הוא בפסולת תעשייתית של מפעל "איתנית" לייצור אסבסט שפעל בנהריה.

פסולת האסבסט מסוג פריך, הייתה פזורה ברחבי הגליל על פני הקרקע.

חברת אולניק, ביצעה את עבודות טיפול ופינוי האסבסט הפריך שבאתר, והיא למעשה הובילה את המיזם הייחודי לשיקום האתר, יחד עם המשרד להגנת הסביבה.

הפרויקט נוהל על ידי עובד אחראי מטעם החברה, תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות ונהלי העבודה שנקבעו בהיתר, לרבות הקמת מערכות ערפול, ביצוע דגימות לנוכחות סיבי אסבסט ואמצעי בטיחות נוספים.