ביצוע עבודות לשיקום קרקעות מזוהמות באסבסט במתחם רכבת ישראל "אזור תעשייה צפוני"

באזור שכונת בוימל, אכזיב שבנהריה, קיימת קרקע מזוהמת באסבסט, זכר למפעל איתנית, שהיה היחיד בארץ לייצור אסבסט.

רכבת ישראל והמשרד להגנת הסביבה, יזמו את עבודות פינוי האסבסט וחברת אולניק נבחרה לבצעו.

במסגרת הפרויקט, בוצעו עבודות חפירה, איסוף, אריזה, שינוע והטמנה של קרקע מזוהמת באסבסט מסוג פריך, באתר הטמנה מורשה "אפעה", ביצוע ניטורי אוויר סביבתי ותעסוקתי, גידור ושילוט אזור העבודות.

אולניק העמידה לרשות הפרויקט, את כלל האמצעים הטכנולוגיים שלה, את החומר האנושי הייעודי, לרבות אנשי בטיחות מוסמכים, במטרה לבצע את העבודות המורכבות בפרויקט.

בזכות הניסיון הרב, ובזכות היכולות המקצועיות של אנשינו, הפרויקט מנוהל באופן דווקני תוך נקיטת כל הוראות ההיתר שיצא מהמשרד להגנת הסביבה.