עבודות פינוי אסבסט – מחפורת מלבין תע"ש רמת השרון. עבור חברת נצר השרון.

אולניק ניהלה וביצעה את עבודות פינוי שכבת אסבסט מסוג צמנט מעורבת באדמה, מאתר מחפורת מלבין, בתוך אתר תע"ש רמת השרון.

הפינוי נעשה באמצעות כלי צמ"ה ייעודיים, באופן זהיר ומבוקר, נארז בתוך אריזות ייעודיות לאסבסט, שהוטמנו ביעד קצה מורשה, תוך נקיטת כל הנהלים הנדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה.