שיקום אתר הפסולת נתניה (אס"פ נתניה)

על אחת מרצועות החוף היפות בארץ, בחלקה הדרומי של העיר נתניה ובצמוד למצוק הכורכר, ממוקם אתר פסולת בשטח של כ-200 דונם.

בעבר האתר שימש את עיריית נתניה להטמנת פסולת ביתית, פסולת בניין, פסולת תעשייתית וגזם.
בשטח האתר, קיימת תוכנית בניין עיר מאושרת להקמת שני מתחמים למגורים, מלונות, מסחר וחוף הים, ובשל המציאות לא ניתן לממש.

המשרד להגנת הסביבה, יזם תכנית לפינוי הפסולת, תוך התייחסות למורכבות הרבה של הפרוייקט.

בין היתר נבחנו הסכנות הרבות שבעבודות הפינוי באתר, כגון, מטרדי ריח, מטרדי אבק בתוצאה מתנועת משאיות ועבודות עפר, סכנת התפוצצות ודליקות עקב ריכוז ביוגז גבוה, התמוטטות מצוק הכורכר שמוסתר ברובו על ידי גוף הפסולת ועוד.

אולניק לקחה חלק בלתי נפרד מהעבודות לפינוי ומחזור החומר מהאתר, תוך נקיטת כל האמצעים הנדרשים לביטחון הסביבתי ומורכבות הפרויקט.

אולניק ביצע עבודות כרייה, הפרדה ומיון של הפסולת, לרבות גריסה וניפוי משני, שינוע והטמנת החומרים ביעדי קצה מורשים.