עבודות פינוי קרקע מזוהמת – מחפורת מלבין תע"ש רמת השרון. עבור חברת נצר השרון

במתחם תעש השרון, קיימים חמישה אזורים (מחפורות) בהם נחפרו בורות אשר שימשו להטמנת פסולות מתהליכי הייצור.

לאור העובדה שמיקום בורות ההטמנה המדויק לא היה ידוע, נדרשו בשלב הראשון של הפרויקט לבצע עבודות איתור.

בזכות הניסיון הרב שצברה, הידע המקצועי של אנשיה והכלים הטכנולוגיים שבבעלותה, נבחרה חברת אולניק לבצע את הפרויקט שהוגדר כ"פיילוט".

במסגרת הפרויקט, ביצעה חברת אולניק עבודות איתור, מיפוי, חפירה, איפיון וסילוק בורות ההטמנה שבמחפורות מלבין בצורה המיטבית באופן הבטיחותי והסביבתי ביותר.

כל ערימות הפסולת שנחפרו משטח בור ההטמנה, כוסו באמצעות יריעות HDPE אטומות ועוגנו בקצוות הערימה על מנת למנוע חשיפה לאוור או לגשם.