שיקום קרקעות בנוף ים (אפולוניה) – עבור החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ

אתר נוף ים, המכונה "אפולוניה", על שם הגן הלאומי, ממקום בסמיכות לעיר הרצליה. בעבר פעל מפעל תע"ש נוף-ים. המתחם כולו שימש כמתקן לבתי זיקוק, בריכת תשטיפי שפכים ופסולת, ובין היתר יוצרו בו תחמושת, חומרי נפץ ואבק שריפה.

חומרי הדבר, חומצות, מתכות, דלקים ושפכים הם רק חלק מהחומרים המזהמים שנמצאו בקרקע לאחר סקר שנערך בה.

אולניק זכתה בביצוע עבודות השיקום של האתר כולו במסגרת חוזה מול החברה לשירותי איכות סביבה.

בשל סירוב של גורמים מקומיים ובשל מחלוקות תכנוניות כאלו ואחרות, מתעכב ביצועו של הפרויקט.

עם קבלת ההיתר, תכנס אולניק לבצע את העבודות במטרה לשיקום מלא של האתר.

למידע נוסף על הפרוייקט לחצו>>