עבודות עפר ומחזור פסולת בשכונת נופים – עבור החברה הכלכלית מודיעין בע"מ

חברת אולניק ביצעה את כלל עבודות התשתיות והפיתוח בשכונת נופים בעיר מודיעין.
במסגרת הפרויקט, התחייבה אולניק לבצע עבודות פינוי של עודפי חפירה שהצטברו בעבודות שבוצעו בשכונה.

מערך המגרסות הניידות וכלי הצמ"ה הייעודיים של אולניק נרתמו למשימה, ועבודות המחזור יצאו לדרך באופן מקצועי ובהתאם לכל הדרישות ונהלי המשרד להגנ"ס.
חומרי הגלם הממוחזרים איכותיים כמו חומרי הגלם היוצאים מהמחצבות ומספר חומרים אף עולים באיכותם על חומרי מחצבה טבעיים. 

תוך התייעלות תפעולית רבה, הצליחה אולניק להשתמש בחומר הממוחזר, לשימושים שונים בעבודות אותן היא מבצעת.