עבודות עפר ומחזור באתר הפסולת הגושית בקיסריה – עבור החברה לפיתוח קיסריה בע"מ

אתר הפסולת הגושית קיסריה, נמצא לאורך דרך העפר המקשרת בין כביש הגישה לקיסריה מצומת פל ים ובין המטווח המקומי ("דני היי").
האתר הכיל פסולת גושית יבשה ופסולת בניין והחברה לפיתוח קיסריה יחד עם המשרד להגנת הסביבה, יזמו תכנית לשיקום והסדרה של האתר במטרה למחזר את רוב החומרים לשימושים חדשים.

אולניק נבחרה לבצע את העבודות בפרויקט, לרבות עבודות כרייה, חפירה, הפרד ומיון בין הפסולות באתר, תוך שימוש בכלל הטכנולוגיות המתקדמות למחזור ושימוש חוזר של החומרים.

הפרויקט הוגדר כאחד הפרוייקטים הסביבתיים המדוברים ביותר בשעתו והוא זכה לשבחים רבים.