פרויקט כביש מס' 38 הפרדות מפלסיות 223,224

מזמין העבודה

נתיבי ישראל בע"מ

חברת ניהול פרוייקטים

דוד אקרשטיין בע"מ

היקף כספי

141,000,000 ₪  

אחד מהפרוייקטים המדוברים שהפך לפרויקט לאומי. חברת אולניק ביצעה את הפרויקט בשיטת תכנון-ביצוע (design build). במסגרת הפרויקט ביצע אולניק את הרחבת כביש 38 לדרך דו מסלולית דו נתיבית כולל הפרדות מפלסיות בקטע משער הגיא עד בית שמש.
בשל הגדילה הטבעית וההתפתחות המהירה של העיר בית שמש, נפח התנועה בכביש גדל באופן משמעותי והרחבת הכביש נותן מענה הולם.
במסגרת הפרויקט ביצעה אולניק עבודות עפר, עבודות גישור, פיתוח, תשתיות תת"ק, סלילה, קירות תומכים, ביוב גינון והשקייה.
לרשות הפרויקט העמידה חברת אולניק צוותי תכנון וביצוע ייעודיים וסיימה את הפרויקט מוקדם מהצפוי וזכתה לביקורת חיובית ביותר.