הקמת מפרידן כביש 60 ,עומר

מזמין העבודה

המועצה המקומית עומר

חברת ניהול פרוייקטים

א. אפשטיין בע"מ

היקף כספי

כ – 30,000,000 ₪ 

הקמת מפרידן ייחודי בכניסה לעומר. המפרידן הינו מסוג "יהלום" בנוי עם עליות וירידות מכביש 60 (ב"ש צומת שוקת), ויאפשר כניסה ללא רמזור מעומר לביה"ס המקיף ולפארק התעשייה.
בזכות אנשי המקצוע המצוינים של אולניק והניסיון הרב שצברה בהקמת גשרים, ביצעה אולניק את הפרויקט לשביעות רצון המזמין.
במסגרת הפרויקט בוצעו עבודות גישור, עבודות פיתוח, תשתיות, סלילת כבישים ותת"ק.