הקמת גשר ג'למה בדרך 7723

מזמין העבודה

נתיבי ישראל בע"מ

חברת ניהול פרוייקטים

ח.פ.ת

היקף כספי

כ – 25,000,000 ₪ 

מדובר בגשר בין שני מעגלי תנועה, המחבר את מחלף שער העמקים 6/75 ממזרח ואת מחנה ג'למה ממערב.
הגשר עובר מעל נחל הקישון, כביש 70 ומסילת העמק כביש גישה בצד המערבי של הגשר עד מכלול הכניסה למחנה ג'למה, בתוך המחנה הצבאי. הפרויקט כלל עבודות גישור מורכבות ביותר, לרבות הנפת קורות והנחתן בתנאי מבצע. בזכות הניסיון והטכנולוגיה של אולניק, העבודות בוצעו באופן מקצועי, תוך נקיטת כלל הדרישות ותנאי הבטיחות.
בנוסף, ביצעה אולניק בפרויקט עבודות עפר ועבודות בטון בהיקפים גדולים והיא אף סללה במקום את דרך הפטרולים.