אולניק למען הקהילה

אולניק רואה חשיבות רבה בעזרה ותרומה לקהילה ולאוכלוסיות מוחלשות, התורמת רבות לחברה ולעובדיה.
המעורבות הקהילתית שעושה החברה מעניקה לכל עובד תחושה של נתינה והגשמה עצמית, סולידריות וערבות הדדית שמאפשרת לאולניק ליישם את ערכיה.
עובדי החברה ומנהליה, משתתפים באופן קבוע בפעילויות התנדבויות לאורך כל ימות השנה, במסירות ואהבה גדולה.

פעילויות אלו כוללות: