Ol-shir

Ol-Shir הינה חברת בת מקבוצת אולניק, הפועלת מתוך חזון של התחדשות וצמיחה. החברה בעלת חוסן כלכלית ואיתנות פיננסית בהיותה חלק מפעילותה של קבוצת אולניק וקבוצת שיר שהתמזגו לטובת ביצוע הפרויקט.

החברות עצמן מביאות איתן ניסיון רב והן פועלות זה מעלה מארבע עשורים בתחומים שונים ומגוונים וביניהם, עולם התשתיות, הייזום והבנייה.
החברה מתמחה ברכישת נכסים והשבחתם, ובשנים האחרונות שמה נגד עיניה את תחום ההתחדשות העירונית כמטרה.
החברה נעזרת במיטב ההון האנושי בתחום, תוך הקפדה על מצוינות, מקצועיות, אמינות ומתן שירות איכותי לכלל לקוחותיה.

במהלך שנות פעילותה, הצליחו בעלי המניות בחברה, כל אחד בתחומו, לפתח ולקדם מספר משמעותי של פרויקטים בתחום התעשייה, התשתיות והבנייה, ובזכות הניסיון, ההון האנושי של הקבוצה ואמצעי הביצוע שבבעלותם, משלימים את כלל הפרויקטים המתוכננים.

ניסיון החברה בייזום וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית לצד חוסנה הכלכלי,מאפשרים לה לקדם את הפרויקט אל מול גורמי התכנון, הרישוי והביצוע הנדרשים, במקצועיות ויעילות, תוך עמידה בלוחות הזמנים והכל מבלי לוותר על הדבר החשוב ביותר –  ליווי חברתי וקהילתי של בעלי הדירות בכל שכבות האוכלוסייה.

logo