תחום הקרקעות המזוהמות בישראל תופץ תאוצה רבה בשנים האחרונות, כאשר ידוע על מספר סוגי מזהמים בקרקעות, כגון – דלקים, מתכות, חומצות ושמנים.
בבדיקה שנערכה על ידי המשרד להגנת הסביבה עולה, כי בישראל קיימים, עשרות אלפי אתרים, שבהם קיים פוטנציאל של קרקע מזוהמת, זאת כתוצאה מפעילות שהייתה בהם בעבר ובהווה, במגזרי התעשייה, המסחר, תעשייה ביטחונית, בסיסי צבא, חוות דלק, מטמנות פסולת, בתי זיקוק ועוד.
בשל הגדילה הטבעית של האוכלוסייה והעלייה הגדולה בביקוש לדירות ומבני מגורים, מדינת ישראל פועלת להסבת אתרים אלו, לטובת מבני מגורים לאזרחי ישראל.
קרקע מזוהמת בחומרים מסוכנים, עלולות לגרום להשפעות סביבתיות ובריאותיות קשות ביותר, לרבות זיהום מקורות מים (עד כדי פסילת מי שתייה), פגיעה במי תהום, זיהום אוויר במבנים תת קרקעיים, פגיעה אקולוגית בצומח ובגידולים חקלאיים.

חברת אולניק מתמחה בטיפול בקרקעות מזוהמות וסילוקן אל אתרי הקצה שמאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
מערך הציוד הכבד הייעודי, צי המשאיות הגדול שבבעלות חברתנו, מאפשר לנו לשנע את הקרקעות המזוהמות אל אתרי הקצה בהתאם להוראות החוק והתקינה.
כמו כן, מחזיקה חברתנו בהיתר רעלים להובלה של החומרים המסוכנים בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה.

היתר רעלים>>
למידע נוסף על טיפול בקרקעות מזוהמות לחצו>>