מדינת ישראל מתפתחת בקצב מסחרר, הגדילה הטבעית, הבנייה והתשתיות תופסים תאוצה רבה. בישראל קיימת מצוקה קשה בעתודות חומרי גלם לבנייה ולסלילה – בעיקר בעניין חומר אגרגטי, שהוא רוב החומר החצוב בישראל.

לשימוש בחומרי גלם ממוחזרים מפסולת בניין, יש פוטנציאל עצום, כאשר החיסכון משימוש בחומר גלם ממוחזר, יביא גם לחסכון בטיפול במפגעים שונים שמביאה אתה פסולת הבניין המושלכת, וגם יביא את מדינת ישראל לתכנון ארוך טווח של עתודות המחצב הטבעי, תוך התייחסות לדורות הבאים. לחברת אולניק קיימים מערכים ניידים, מהמתקדמים בעולם, לצורך עבודות הגריסה, ניפוי ומחזור פסולת, באיכות גבוהה ותוך עמידה בכלל התקנים.

חברת אולניק חתומה על ביצוע פרויקט המחזור, שהוגדר כ"גדול ביותר במזרח התיכון" – שיקום מדרון יפו. במסגרת התוכנית לשיקום מדרון יפו והפיכתו לפארק ענק, חברת "אולניק" נדרשה למחזר ולפנות פסולת בניין מאתר מדרון יפו, בו נערמה פסולת בניין במשך עשרות שנים על קו החוף. פרויקט זה, שבוצע בין השנים 2008-2006 ,הוא הגדול ביותר שנעשה במדינת ישראל בתחום מחזור פסולת הבניין, ובסך הכל מוחזרו כמיליון מ"ק (!!!) של פסולת בניין מעורבת בעפר. הפסולת שנגרסה ונופתה, סופקה בהמשך כחומר מילוי לעבודות תשתית שונות ברחבי הארץ, בעיקר להקמת מחלפים לכבישים ורכבות.