כביש 15 אוניברסיטת אריאל

פרוייקט עבודות נרחב באוניברסיטת אריאל

סלילה של כביש 15, כביש גישה למעונות הסטודנטים. בוצעה חציבה כהכנה למבנה לימוד הרפואה

חציבה בסלע וגריסה מקומית שישמשו בעתיד למילוי כבישים.

מזמין העבודה: אוניברסיטת אריאל

מנהל העבודה: מאיר סבג

מנהל הפרויקט: עדי מינקוב