מחזור פסולת בניין מאתר הפסולת נתניה – עבור החברה לפיתוח נתניה בע"מ

על אחת מרצועות החוף היפות בארץ, , ממוקם אתר פסולת בשטח של כ-200 דונם שבעבר האתר שימש את עיריית נתניה להטמנת פסולת ביתית, פסולת בניין, פסולת תעשייתית וגזם.

חברת אולניק ביצעה את אחד השלבים בביצוע הפרויקט למחזור פסולת מהאתר.

החברה ביצעה עבודות לסילוק פסולת, עבודות ניפוי ומיון, עבודות גריסה ומחזור הפסולת באמצעות מערך המגרסות וכלי הצמ"ה של החברה.