ביצוע הפרדה מפלסית בין המסילה לכרמיאל לבין תחנת ממסר בזק (צומת מאכר)

מזמין העבודה

נתיבי ישראל בע"מ

חברת ניהול פרוייקטים

איתם הנדסה בע"מ

היקף כספי

כ – 14,000,000 ₪ 

הפרויקט הינו חלק מפרויקט הענק של משרד התחבורה באמצעות חברת נתיבי ישראל להקמת רכבת עכו-כרמיאל בעלות כוללת של 2.8 מיליארד שקלים.
גשר-הפרדה מפלסית התנשא לגובה של 6.5 מטרים וברוחב של 142 מטרים.
אולניק ביצעה את כלל העבודות בפרויקט, שכללו עבודות גישור, טפסנות, סלילה, בטונים, פיתוח, שיקום נופי ועוד
הגשר נועד לשרת את עובדי תחנת הממסר ואת החקלאים באזור ויאפשר גישה נוחה ובטוחה אל שטחי החקלאות מדרום למסילה.